BENG eisen

Beschrijving

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

De BENG-regelgeving wordt opgedeeld in drie verschillende eisenpakketten:

BENG 1

De energiebehoefte van de woning. Dit is de totale hoeveelheid energie die een woning nodig heeft voor verwarming en koeling. De maximale energiebehoefte wordt in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar aangegeven. Een belangrijke factor in deze is bijvoorbeeld de isolatiewaarde van de woning. 

BENG 2

Het primair fossiel energieverbruik. Dit is de hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater, verlichting en ventilatie. Deze wordt eveneens uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Een belangrijke factor in deze is bijvoorbeeld de keuze tussen een warmtepomp of HR-ketel.

BENG 3

Het aandeel hernieuwbare energie. Dit is de minimale hoeveelheid aan hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Deze hoeveelheid wordt weergegeven in procenten.

Zonnepanelen of een zonneboiler zijn voorbeelden van hernieuwbare energie en toepasbaar bij woningbouw.

Toepassing

Wettelijk is vastgelegd aan welke minimale BENG-eisen verschillende soorten gebouwen moeten voldoen. Bij het ontwerp en bouw van de woning moet aan deze eisen worden voldaan voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Bij het ontwerpen van de woning is het daarom belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken hoe aan deze eisen kunnen worden voldaan. Om aan de wettelijke BENG-eisen te voldoen moeten namelijk kosteningrijpende keuzen worden gemaakt, zoals de aanleg van het aantal zonnepanelen en de keuze van duurzame isolatiematerialen.