Beschrijving

Betonnen heipalen kunnen bij nagenoeg alle bouwwerken worden toegepast. De palen bestaan uit prefab gewapend beton en zijn verkrijgbaar in maatvoeringen die uiteenlopen van 18 x 18 cm tot 45 x 45 cm. Met een hydraulische hamer worden de palen de grond in geheid.

De heipalen zijn op stuit gefundeerd. Een fundering op stuit betekent dat de paal rust op een draagkrachtige laag en nooit meer zakt. Bij een fundering op kleef rust de paal niet op een draagkrachtige laag, maar kleeft het aan de grond erboven.

Be- en verwerkbaarheid

Er wordt bij het heien van betonnen palen een heistelling opgesteld. Dit is een machine die bestaat uit een kraan en heiblok. De heipaal wordt de grond in geheid met het heiblok. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren. Het heiblok kan met een lier opgehesen worden langs een geleiding en in een vrije val naar de paalkop vallen. Ook bestaan er heiblokken met een cilinderruimte, waarin diesel tot ontploffing wordt gebracht. Er ontstaat zo een grote druk boven de paal die de paal de grond in heit. Een andere manier van heien is met een hydraulisch aangedreven heiblok. Deze methode van heien is meer gecontroleerd dan met lier of ontploffing.

Na het heien van de betonnen palen wordt altijd controle gedaan op grondmechanisch draagvermogen en paaltechnisch draagvermogen. Het grondmechanisch draagvermogen wordt bepaald door kalenderen. Er wordt dan gekeken naar hoeveel slagen er nodig zijn de heipaal  mm de grond in te laten zakken. Bij het paaltechnische draagvermogen wordt de akoestiek van de paal onderzocht. Door geluidstrillingen in de ingeheide paal te brengen en vervolgens de geluidsweerkaatsing te meten wordt onderzocht of er scheuren in de paal zijn ontstaan.

Toepassing

Betonnen heipalen als fundering worden in de woning- en utiliteitsbouw veel toegepast. De trillingen die bij het heien worden veroorzaakt zijn echter niet toegestaan in oude stadskernen. Hiervoor worden andere funderingsmethoden zoals boren of draaien toegepast.

Als u een robuuste schuurwoning of een huis wilt laten bouwen, dan zijn betonnen heipalen geschikt als fundering. Betonnen heipalen worden daarnaast toegepast om terrassen en bergingen te funderen. Houtskeletbouw is relatief licht en daardoor zullen de kleinere bouwwerken, zoals priëlen en veranda’s eerder in aanmerking komen voor draaipalen als fundering op stuit.

KVG Houtbouw past betonnen heipalen voornamelijk toe bij huizen en schuurwoningen of grote kapschuren. Bij een fundering staat kwaliteit en levensduur voor KVG Houtbouw op nummer één. Er worden geen concessies gedaan op de kwaliteit als dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid van de fundering.

Vergelijkbare onderwerpen

Voordelen betonnen heipalen

Groot draagvermogen bij minimale zetting
Na installatie direct belastbaar
Hoge duurzaamheid door gebruik van beton
Bij grote hoeveelheden is het goedkoper dan buispalen

Nadelen betonnen heipalen

Veroorzaakt trillingen en geluidsoverlast

Vergelijkbare onderwerpen