Verankering kolommen fundering

Beschrijving

De verankering van de woning wordt gerealiseerd door de buiten- en binnenwanden te koppelen aan de betonvloer. Er zijn dragende en niet- dragende wanden welke door middel van betonschroeven aan de betonvloer worden gekoppeld. In het artikel ‘Verankering wanden fundering’ wordt hier verder op ingegaan.

Wanneer er een staalconstructie gebouwd wordt in combinatie met HSB (houtskeletbouw) op een betonvloer wordt er gewerkt met chemische ankers en gestorte ankers. Wanneer er een staalconstructie wordt gebouwd in combinatie met een houten vloer zijn de stalen onderslagen een vereiste voor de fundering.

Voor een duurzame constructieve afdracht van belastingen naar de fundering wordt door de constructeur voorgeschreven of er chemische ankers of gestorte ankers moeten worden toegepast. Dit is afhankelijk van de kracht die de funderingsstrook belast.

De chemische ankers bestaan uit een draadeind welke wordt geboord in de funderingsstrook. Dit draadeind wordt met 2-componenten lijm verankerd in de funderingsstrook waarmee de koppeling tussen de stalen kolom en de funderingsstrook wordt gerealiseerd.

Verwerkbaarheid

Wanneer een ingestort anker wordt voorgeschreven door de constructeur maakt de betonvlechter een prefab anker in de betonstrook welke wordt gestort met beton in de funderingsstrook. Dit prefab anker wordt heel precies in de funderingsstrook gestort. Na het uitharden van funderingsstrook wordt de begane grondvloer gestort en hierna wordt door de montagemannen van de staalconstructie de stalen kolommen hierop geplaatst.

Wanneer een chemisch anker wordt voorgeschreven door de constructeur maken de montagemannen van de staalconstructie 4 gaten en spuiten deze goed schoon voor een goede hechting. Hierna worden de ankers met de juiste dikte geplaatst in de funderingsstrook en wordt er een 2-componenten lijm toegepast en het gat gevuld hiermee. Na het uitharden van deze 2-componenten lijm worden de kolommen geplaatst op de chemische ankers.

Toepassing

Ingestorte ankers worden toegepast voor grote belastingen die afgedragen moeten worden naar de fundering. Deze ingestorte ankers worden voorgeschreven door constructeurs als de belastingen dusdanig groot zijn dat chemische ankers niet voldoen.

Chemische ankers worden toegepast bij kolommen die matig belast worden. Het is een goedkopere oplossen van verankeren van de kolommen. In de reguliere woningbouw worden bijna alle kolommen met chemische ankers uitgevoerd.

Chemische ankers hebben een laag draagvermogen maar zijn gemakkelijk te maken en relatief goedkoop. Ingestorte ankers hebben daarentegen een hoog draagvermogen maar zijn relatief duur.

Op zoek naar mogelijke constructies?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te construeren!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.