Betonpalen

Beschrijving

Een betonpalen fundering is een fundering op stuit. Dit houdt in dat de palen worden geheid tot een draagkrachtige laag en dus nooit meer zakken. Betonpalen zijn van beton geprefabriceerd en gewapend voor transport en niet-rechtstandig hijsen van de betonpalen.

De betonpalen zijn altijd voorzien van een code en naamkaart waarop staat waar en wanneer de betonpalen gemaakt zijn. De betonnen heipalen hebben verschillende diameters waarvan 220 x 220 en 250 x 250 de meest toegepaste diameters zijn. 

Wanneer de bebouwing van buren of omliggende bebouwing binnen 5 meter van de locatie van de heipalen ligt kan het handig zijn om een nulmeting uit te voeren. Bij deze nulmeting wordt bepaald of er scheuren in de omliggende bebouwing aanwezig is en na het heien kan bepaald worden of er extra scheuren ontstaan zijn bij omliggende bebouwing.

Het is netjes naar de buren toe om dit uit te voeren en dit wordt ingeschat door de bouwer of dit van toepassing is. Soms vragen opdrachtgevers er echt om en dan kan dit ook uitgevoerd worden.

Verwerkbaarheid

Van tevoren wordt berekend aan de hand van het sonderingsrapport, GEF bestanden, KLICK tekeningen en een funderingsadvies wat de maximale paalbelasting is. De constructeur berekent dan wat de boven belasting is van een bouwwerk en zo kan dit gepositioneerd worden op de betonnen palen. 

De keuze voor de juiste diameter hangt af van de boven belasting en de draagkracht van de ondergrond. De constructeur maakt een keuze voor een diameter van de betonpalen. De betonpalen worden geheid met een grote heimachine. De heimachine takelt de betonpalen zelf in de heistelling en positioneert deze boven de plek waar de heipaal moet komen.

Nadat de betonpaal geheid is worden de koppen ‘gesneld’. Dit betekent dat de koppen vergruisd worden van de betonpalen en dat de wapening die dan uitsteekt uit de betonpaal kan worden omgebogen in de betonbalk die over de betonpalen gaat.

Toepassing

Betonnen heipalen worden toegepast voor huizen, garages en andere zware constructies. Het is een paalfundering systeem wat veel trillingen geeft voor omliggende bebouwing en waar een grote heimachine voor wordt toegepast.

In de nieuwbouw is de betonpaal erg populair. De reden hiervoor is omdat het een goedkope manier van funderen is met weinig risico’s. Betonpalen worden toegepast vanaf 10 ton belasting per paal.

Voor- en nadelen

Voordelen
→ Het is een betaalbare paalfundering.
→ Op stuit geheid.

Nadelen
→ Veel trillingen voor omliggende bebouwing.
→ Veel geluidsoverlast voor omliggende bebouwing.
→ Zeer grote en zware machine dus niet overal goed toepasbaar.

Op zoek naar mogelijke funderingen?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.