Hardhouten kleefpalen

Beschrijving

Er wordt bij paalfunderingen onderscheid gemaakt tussen kleefpalen en stuitpalen. Kleefpalen zijn heipalen die aan de grond kleven en op die manier hun draagkracht ontlenen. Stuitpalen zijn heipalen die tot de harde zandlaag worden gefundeerd en daar hun draagkracht aan ontlenen.

Een hardhouten kleefpalenfundering is een fundering op kleef. Dit houdt in dat de palen worden geheid tot (vaak) 3 meter diepte en op die manier aan de ondergrond kleven. De kleefpalen kunnen zakken, maar dat gebeurt dan bijna altijd gelijkmatig door een homogene opbouw van de ondergrond.

Verwerking

Er zijn geen zware machines nodig om deze fundering te plaatsen. Een grondboor voor het voorboren en een heiblok voor het heien van de palen zijn vaak voldoende. 

Voordat het plaatsen van de hardhouten kleefpalen begint, moeten lijnen uitgezet worden. Die lijnen zorgen ervoor dat de hardhouten kleefpalen op de juiste locatie worden gepositioneerd.

Tijdens het handmatige heien merkt de heier wanneer de paal niet verder de ondergrond ingaat. Als de paal zo diep en vast zit dat deze niet meer verder gaat, kan de paal aan de bovenkant worden afgezaagd.

Toepassing

Hardhouten kleefpalen worden voornamelijk toegepast voor kleine constructies, zoals schuttingen, overkappingen, vlonders en tuinhuizen. Het draagvermogen van een hardhouten paal varieert van 200 – 600 kg per stuk.

Het plaatsen van hardhouten kleefpalen is een handmatig proces dat geen overlast veroorzaakt voor de buren en omliggende bebouwing. 

Voor- en nadelen

Voordelen
→ Het wordt trillingvrij aangebracht.
→ Het wordt geluidsvrij aangebracht.

Nadelen
→ Het kan zakken.
→ Het is niet geschikt voor zware constructies.

Op zoek naar mogelijke funderingen?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.