Schroef injectie

Beschrijving

Er wordt bij paalfunderingen onderscheid gemaakt tussen kleefpalen en stuitpalen. Kleefpalen zijn heipalen welke kleven aan de grond en op die manier zijn draagkracht ontleend. Stuitpalen zijn heipalen welke tot de harde zandlaag worden gefundeerd en hierdoor zijn draagkracht aan de punt ontleent.

Een schroefinjectiepaal is een stalen buispaal, die omhuld is met verhard groutmortel. De paal is aan de onderzijde voorzien van een punt met 2 halfcirkelvormige schroefbladen en een injectie-opening. De schroefinjectiepaal is een grond verdringend paalfundering systeem welke niet gevoelig is voor knik; voor zachte ondergrondlagen worden en schroefinjectiepalen toegepast.

Verwerkbaarheid

Het op diepte brengen van de stalen buis gebeurt door schroeven onder gelijktijdig injecteren van groutmortel. Tijdens het installeren fungeert dit groutmortel als smeermiddel waardoor de weerstand om de grond te verdringen fors wordt gereduceerd.

Na de uitharding levert het groutmortel een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal, draagt een gedeelte van de kracht over naar de grond en beschermt de stalen buis tegen corrosie. Bij het draaien van schroefinjectiepalen wordt er een kleine heimachine toegepast.

Toepassing

Het voordeel van trillingvrije fundering is dat oude gebouwen nagenoeg geen risico hebben op scheuren door de paalfundering. Avegaarpalen daarentegen worden toegepast wanneer een sonderinggrafiek uitwijst dat de bovenste laag vrij veel zand betreft.

De avegaarpalen kunnen namelijk slecht knik opnemen. Dit betekent dat bij een veen ondergrond zonder harde tussenlagen vaak schroefinjectiepalen worden toegepast. De belasting van avegaarpalen is vanaf 10 ton en avegaarpalen worden voor huizen, garages en andere zware constructies toegepast. 

In situaties waarin er dus een kleine ruimte is, trillingsvrij gefundeerd moet worden en een grote paallengte dan worden er schroefinjectiepalen toegepast.

Voor- en nadelen

Voordelen
→ Het wordt trilling vrij aangebracht.
→ Het wordt geluidsarm aangebracht.
→ Op stuit geheid.

Nadelen
→ Het is een zeer kostbare paalfundering.

Op zoek naar mogelijke funderingen?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.