Houten palen met betonkop

Beschrijving

Houten palen met betonnen kop of oplanger fundering is een fundering op stuit. Dit houdt in dat de palen worden geheid tot een draagkrachtige laag en dus nooit meer zakken.

De houten palen worden getrild in de bodem tot de draagkrachtige laag welke volgt vanuit de sondering. Aan de bovenkant wordt de houten paal netjes afgewerkt zodat hierop de betonnen oplanger verwerkt kan worden. Deze betonnen oplanger zit sowieso op het grondwaterpeil niveau. Op deze manier kan er geen zuurstof komen bij het hout waardoor het hout niet kan rotten.

Wanneer de bebouwing van buren of omliggende bebouwing binnen 5 meter van de locatie van de heipalen ligt kan het handig zijn om een nulmeting uit te voeren. Bij deze nulmeting wordt bepaald of er scheuren in de omliggende bebouwing aanwezig is en na het heien kan bepaald worden of er extra scheuren ontstaan zijn bij omliggende bebouwing. Het is netjes naar de buren toe om dit uit te voeren en dit wordt ingeschat door de bouwer of dit van toepassing is. Soms vragen opdrachtgevers er echt om en dan kan dit ook uitgevoerd worden.

Verwerking

Van tevoren wordt berekend aan de hand van het sonderingsrapport, GEF-bestanden, KLICK-tekeningen en een funderingsadvies wat de maximale paalbelasting is. De constructeur berekent dan wat de boven belasting is van een bouwwerk en zo kan dit gepositioneerd worden op de stalen buispalen.

De houten palen variëren van 160 – 200 mm diameter. De keuze voor de diameter hangt af van de belasting, positie en draagkracht van de ondergrond en de constructeur kiest een juiste afmeting voor het paaltype.

Houten palen met betonnen oplanger worden getrild door een graafmachine welke ook de houten palen kan trillen met een speciale ‘heikop’. Wanneer de houten palen geheid zijn wordt het betonnen element erop aangebracht en kunnen de stekeinden in de vloer gebogen worden zodat de betonvloer als een geheel gaat werken.

Toepassing

De houten palen met betonnen oplanger worden toegepast voor huizen, garages en andere zware bouwwerken. Het is een trilling arm paalfundering systeem en het proces veroorzaakt beperkt geluidsoverlast. Er is wel veel ruimte nodig om de machine te kunnen laten heien. Voor de nieuwbouw zijn de houten palen met betonnen oplangers erg populair. Het is een goedkope en ecologische oplossing voor nieuwbouw.

Voor- en nadelen

Voordelen
→ Het is een betaalbare paalfundering.
→ Op stuit geheid.

Nadelen
→ Veel bewegingsvrijheid benodigd.
→ Beperkte mogelijkheid tot kalendering.

Op zoek naar mogelijke paalfunderingen?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.