SIP paneel

Beschrijving

Sandwichpanelen zijn kant-en-klare panelen die met een buiten- en binnen afwerking toegepast kunnen worden in de bouw. Deze sandwichpanelen bouw wordt veel toegepast voor hallenbouw en schurenbouw waarbij aan de buitenzijde stalen damwandplaten worden toegepast en aan de binnenzijde een hout- of HPL afwerking.

De SIP panelen zijn met een houten plaat aan beide kanten van de isolatie en moeten nog aan de binnen- en buitenzijde worden afgewerkt. Deze SIP panelen worden toegepast voor de nieuwbouw woningbouw. Daarom gaan we nu dieper in op SIP panelen.

Deze panelen worden constructief toegepast maar functioneren niet als schijfwerking voor een hele wand- of dakconstructie. Deze panelen worden altijd in combinatie met stalen spanten toegepast voor de bouw. Deze stalen spanten zorgen voor stabiliteit en sterkte van de hele constructie die gebouwd wordt. Grote voordelen van SIP panelen is dat het een licht materiaal is en een geringe dikte heeft om de thermische isolatiewaarden te behalen vanuit het Bouwbesluit.

Complexiteiten

  1. Een grote complexiteit is dat het systeem erg licht is en met PIR gevuld waardoor het accumulerend vermogen zeer beperkt is. Bovendien is er geen ecologische houtvezel alternatief als buitenwand toepasbaar.
  2. Voor de elementen die met gevelafwerking beschikbaar zijn is het niet mogelijk de elementdelingen op maat te laten maken.
  3. Door het gebruik van EPS/PIR is de milieu impact aanzienlijk groter dan bij houtskeletbouw.
  4. Bij de SIP elementen is de bouwtijd minimaal een half jaar voor een compleet huis wat gestukt is opgeleverd. Daardoor trekt er veel vocht in het OSB beplatingsmateriaal wat nadelig is voor de levensduur en constructieve eigenschappen.
  5. Door het lichte gewicht is de constructie erg gehorig. Dat betekent dat wind, regen en dergelijke materialen door zware gevelafwerking moeten worden gedempt anders gaat dit ten koste van het comfort van wonen.

Conclusie

KVG vindt bouwen met SIP en sandwichpanelen niet geschikt om toe te passen voor haar woningen. De elementen zijn te weinig geprefabriceerd en de elementdelingen zijn niet op maat samen te stellen voor dit bouwsysteem. Daarnaast is het accumulerend vermogen te laag en zijn de wanden niet dampopen.

Deze manier van bouwen is een verbetering ten opzichte van kalkzandsteen maar geniet nog niet de duurzaamheid, integratie van leidingwerk en flexibiliteit die wel geleverd kan worden met houtskeletbouw.

Welke manieren van bouwen zijn er nog meer?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te bouwen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.