Houtskelet

Beschrijving

Houtskeletbouw is een eeuwenoude methode om woningen te bouwen. Houtskeletbouw wordt in Duitsland toegepast als bouwsysteem en is dé ultieme manier om duurzaam, integraal en kwalitatief hoogwaardig te bouwen. Het is ook een gezonde manier van leven in een villa, woning of recreatiewoning.

Houtskeletbouw is opgebouwd uit stijl- en regelwerk waartussen (houtvezel)isolatie wordt toegepast met aan de binnenzijde een leidingzone en aan de buitenzijde een gevelafwerking. De materialen zijn hierbij relatief licht, hoog geïsoleerd met geringe dikte, met natuurmaterialen en goed te prefabriceren.

Wij voeren zelf de technische engineering, prefabricage en bouw uit van deze woningen. De gevelbekleding, houtskeletbouw wanden met isolatie, leidingzone aan de binnenzijde met gipsbeplating, elektradozen en elektrabuizen, rioolleidingen en ventilatieleidingen worden geprefabriceerd in de elementen.

Complexiteiten

  1. In de houtskeletbouw is de aansluiting bij het maaiveld essentieel voor de duurzaamheid van het huis in verband met vocht. Hiervoor hebben we een detail ontwikkeld om deze aansluiting 75 jaar constructief te laten meegaan.
  2. Houtskeletbouw verdiepingsvloeren zijn gehoriger dan een betonnen verdiepingsvloer door het gewicht. Het contactgeluid van personen die lopen wordt als vervelend ervaren en daarom voegt KVG een cement dekvloer met geluidisolatie bovenop de HSB verdiepingsvloer om contactgeluid te reduceren.
  3. Houtskeletbouw met glaswol opbouw is gevoeliger dan een houtvezel opbouw voor ongedierte. Dit is de reden dat we een ondoordringbare beplating toepassen als afwerking van het houtskelet aan de buitenzijde zodat er geen ingangen zijn.
  4. Door het lage gewicht van het houtskeletbouw is warmte sneller binnen dan bij een kalkzandsteen woning. Hier kan een houtvezelisolatie toegepast worden om deze ‘faseverschuiving’ te vergroten.

Conclusie

Het houtskeletbouwsysteem van KVG Houtbouw is een bouwsysteem waarbij opdrachtgevers profiteren van een integrale aanpak van de bouw. Het huis wordt bouwkundig gedetailleerd waarbij aandacht is voor luchtdichting, constructieve veiligheid en comfort.

De prefabricage is vérgaand waardoor de kwaliteit constant is en vocht vermeden wordt in de constructie. De opdrachtgever profiteert in kwaliteit van een bouwsysteem door de integrale aanpak en het vérgaand prefabriceren van de woning.

Welke manieren van bouwen zijn er nog meer?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te bouwen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.