Bemaling

Beschrijving

Bronbemaling is een proces waarbij grondwater wordt opgepompt en via een buis of leiding wordt afgevoerd om de grondwaterstand op een bepaalde plek te verlagen. Dit is nodig wanneer KVG Houtbouw woningen bouwt waarbij er diep afgegraven moet worden. Bronbemaling wordt toegepast wanneer de paalkoppen onder water komen te staan of dat er diep moet worden afgegraven en grondverbetering wordt toegepast. Bij grondverbetering moet het zandbed gelaagd verdicht worden en dit kan alleen als de bouwkuip droog is.

In feite wordt er voor de woningbouw verticale bronbemaling toegepast. Voor bronbemaling moet er een vergunning aangevraagd worden bij de provincie. De provincie moet akkoord geven voor de bronbemaling. In het funderingsadvies kan bekeken worden wat de indicatieve grondwaterstand is ten tijde van het sonderen en hiermee kan bepaald worden of er grondverbetering moet worden toegepast onder de grondwaterstand of dat de paalkoppen onder de grondwaterstand komen te staan.

De vergunning moet vroeg van tevoren aangevraagd worden en de meterstanden + tijden van het geloosde- en onttrokken water worden ingediend bij de provincie.

Verwerkbaarheid

Bronbemaling wordt door een bronbemalingsbedrijf uitgevoerd. Een bronbemalingsbedrijf kijkt in eerste instantie naar omliggende bebouwing en of er paalkoppen van hout zijn uitgevoerd. Wanneer deze paalkoppen van hout zijn uitgevoerd is het belangrijk om de grondwaterstand niet onder de paalkoppen van hout te laten komen omdat hout dan (zuurstof) aangetast kan worden.

Het bronbemalingsbedrijf verwerkt de verticale bronbemaling voor de woning en brengt meters aan waaraan de meterstanden en tijden van het geloosde- en onttrokken water vastgelegd kan worden voor de provincie. Het bronbemalingsbedrijf verwerkt de bronbemaling rondom de woning en loost het onttrokken water op een put of elders op de bouwkavel. Op deze manier kan er droog gewerkt worden door de grondwerker in de bouwkuip.

Toepassing

Bronbemaling wordt toegepast wanneer de paalkoppen onder water komen te staan of dat er grondverbetering onder de grondwaterstand wordt uitgevoerd.

Voor- en nadelen

Voordelen
→ De bouwput blijft droog.

Nadelen
→ Erg veel administratiewerk voor overheidsinstanties.
→ Grote risico’s i.v.m. oude funderingen in de buurt.

Op zoek naar mogelijke begane grondvloeren?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.