Isolatie plaatvloer + fundatiebalk

Beschrijving

Een isolatieplaatvloer kan gecombineerd worden met een paalfundering of een fundering op staal. Een isolatieplaatvloer is een vrijdragende voorgespannen systeemvloer voor toepassing als begane grondvloer. Deze vloer komt boven de kruipruimten in de woningbouw.

De systeemvloeren zijn samengesteld uit een geprefabriceerde voorgespannen kanaalplaten met een thermische isolatielaag aan de onderzijde. In het betonnen element bevinden zich in de lengterichting 7 kanalen en voorspanwapening. De sparingen kunnen fabrieksmatig in de isolatieplaatvloer worden opgenomen voor bijvoorbeeld een meterkastplaat of riooldoorvoer naar de kruipruimte.

De betonbalken welke onder de isolatieplaatvloer worden toegepast kunnen verankerd worden op betonnen palen, stalen buispalen, avegaarpalen, schroefinjectiepalen en stalen draaipalen. De betonbalk is een geïsoleerde kist waarin gewapend beton wordt toegepast voor de constructieve afdracht van belastingen naar de paalfundering. Deze kist heeft een verticale vorstrand en de hoogte van de kist is vaak ook de hoogte van de kruipruimte. Al het leidingwerk kan dan in de kruipruimte verwerkt worden.

Verwerkbaarheid

Wanneer de paalkoppen vergruisd (gesneld) zijn dan steken er stekeinden uit de heipalen die gekoppeld moeten worden in de betonbalken. Het zandbed onder de betonbalken wordt verdicht en daarop wordt de geïsoleerde kist gesteld door de betonvloerenman. De wapening wordt gecombineerd zodat de betonbalk en de paalwapening als een geheel gaan ‘samenwerken’.

Wanneer de betonbalk kist gesteld is wordt de betonbalk gestort en moet dit beton gaan uitharden. Hierna worden de geprefabriceerde isolatieplaatvloeren door een vrachtwagen bezorgd en geplaatst door een grote kraan. Alle passtukken worden geleverd door de leverancier van de isolatieplaatvloeren. Hierna wordt er een druklaag gestort op de isolatieplaatvloer om een complete vloer op te leveren. De isolatieplaatvloer wordt vlak opgeleverd.

Toepassing

Voor KVG Houtbouw worden de isolatieplaatvloeren alleen toegepast wanneer de betonbalken aan de buitenzijde van de woning gemaakt worden. Als dit mogelijk is met een vermijden van puntlasten in het vloerveld is de isolatieplaatvloer een goede oplossing. Het voordeel is namelijk dat de krachten worden gepositioneerd naar de betonbalken en vanaf hier naar de paalfundering van de woning.

Een isolatieplaatvloer wordt toegepast voor nieuwbouwprojecten en villabouw. De maximale overspanning van een isolatieplaatvloer is mogelijk tot 10 meter; afhankelijk van de belasting en het type isolatieplaatvloer.

Voor- en nadelen

Voordelen
→ Grote overspanningen te behalen.
→ Beperkte funderingsstrook benodigd bij integrale toepassing.

Nadelen
→ Grote machines vereist bij verwerking.
→ Lange levertijden en niet flexibel (geprefabriceerde sparingen).

Op zoek naar mogelijke begane grondvloeren?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.