Broodjes betonvloer + fundatiebalk

Beschrijving

Een PS-combinatievloer kan gecombineerd worden met een paalfundering of een fundering op staal. Een PS-combinatievloer (of PS-vloer) is een betonvloer welke bestaat uit voorgespannen betonnen liggers waartussen vulelementen van EPS (broodjes) worden gelegd.

Boven op deze combinatie van balken en vulelementen wordt een druklaag gestort welke gewapend is. Een PS-combinatievloer heeft een prima isolatiewaarde door de toepassing van de EPS-vulelementen. Er zijn namelijk geen lineaire koudebruggen in de betonvloer.

De betonbalken welke onder de PS-combinatievloer worden toegepast kunnen verankerd worden op betonnen palen, stalen buispalen, avegaarpalen, schroefinjectiepalen en stalen draaipalen. De betonbalk is een geïsoleerde kist waarin gewapend beton wordt toegepast voor de constructieve afdracht van belastingen naar de paalfundering. Deze kist heeft een verticale vorstrand en de hoogte van de kist is vaak ook de hoogte van de kruipruimte. Al het leidingwerk kan dan in de kruipruimte verwerkt worden.

Verwerkbaarheid

Wanneer de paalkoppen vergruisd (gesneld) zijn dan steken er stekeinden uit de heipalen die gekoppeld moeten worden in de betonbalken. Het zandbed onder de betonbalken wordt verdicht en daarop wordt de geïsoleerde kist gesteld door de betonvloerenman. De wapening wordt gecombineerd zodat de betonbalk en de paalwapening als een geheel gaan ‘samenwerken’.

Wanneer de betonbalk kist gesteld is wordt de betonbalk gestort en moet dit beton gaan uitharden. Hierna worden de betonnen liggers van de PS-combinatievloer op de betonbalken gelegd en de vulelementen van EPS tussen de liggers geplaatst. Hierna wordt er een druklaag gestort op de vulelementen van EPS + betonnen balken om een complete vloer op te leveren. De vloer wordt ‘vlak onder de rei’ opgeleverd; dit betekent dat de betonvloer vlak opgeleverd wordt.

Toepassing

Een PS-combinatievloer wordt toegepast voor renovatieprojecten, villabouw, kleine nieuwbouwprojecten en garages. De maximale overspanning van de PS-combinatievloer is 5,5 meter; eventueel kun je de balken nog iets dichter naar elkaar leggen om een grotere overspanning te kunnen maken.

Een PS-combinatievloer is niet in staat grote puntlasten op te nemen maar voornamelijk gelijkmatige belastingen. Dit maakt voor de keuze van een begane grondvloer systeem uit welke toepassing het beste is. De puntlasten worden dan beperkt of de puntlasten worden rechtstreeks afgedragen naar de betonbalk welke wel puntlasten kan opnemen.

Voor- en nadelen

Voordelen 
→ Geen grote machines vereist bij verwerking.
→ Flexibel systeem en korte levertijden.

Nadelen
→ De beperkte overspanning.
→ Veel betonbalken benodigd en dus hogere kosten.

Op zoek naar mogelijke begane grondvloeren?

Lees ook onze andere artikelen over manieren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.