Grondwerk

Beschrijving

Grondwerk omvat het uitgraven van de bouwkuip, het maken van taluds voor verdiept uitgraven, het maken van een pomp put om eventueel water weg te pompen, het aanbrengen van zand voor in de bouwkuip en het aanbrengen van een metselaarsstrook voor het schoon werken op en rondom de bouwkavel. Daarnaast verzorgt de grondwerker ook de riolering vanaf de woning naar de uitlegger van de gemeente.

Het grondwerk wordt uitgevoerd met een graafmachine, tractor met kiepwagen of vrachtwagen, een kraanmachinist en een grondwerker. Grondwerk kan voor 2 typen funderingen uitgevoerd worden: de eerste is de fundering met heipalen en de tweede is een fundering op staal.

Als eerste moet bepaald worden wat het nulpeil van de woning is. Het nulpeil wordt bepaald aan de hand van de omliggende bebouwing en de voorschriften vanuit de toezichthouder van de gemeente. Aan de hand van het nulpeil kan bepaald worden hoe diep de bouwkuip moet komen en op deze manier kan het grondwerk worden bepaald.

Verwerkbaarheid

Vaak worden de heipalen eerst geheid en daarna wordt het grond ontgraven langs de paalkoppen van de woning. Alleen wanneer er schroefinjectiepalen worden toegepast is het te duur om de paalkoppen met extra lengte te laten uitsteken boven het maaiveld.

Na het ontgraven van de bouwkuip wordt er een laagje zand gestort in de bouwkuip wat later de kruipruimte wordt. Na het aanbrengen van het zand wordt door de funderingsman eerst de betonbalken gemaakt en de betonvloer gestort. Na de uitharding en het opleveren van de betonvloer wordt de fundering aangevuld door de grondwerker. Zo kan de steiger stabiel staan rondom de woning en er wordt een ‘metselaarsstrook’ aangebracht. Dit is een strook van zand rondom de woning waardoor de steiger stabiel kan staan en er schoon gewerkt wordt. Wanneer er veel modder op de kavel is wordt dit vaak door bouwvakkers naar binnen gelopen.

Aan het einde van het project wordt de riolering vanuit de voordeur welke naar de uitlegger van de gemeente moet gegraven en aangebracht. Vaak gebeurt het dat de loodgieter of installateur de buis verwerkt naar de uitlegger van de gemeente en dat de grondwerker alleen de sleuf graaft naar de uitlegger van de gemeente.

Toepassing

Grondwerk is nodig voor elke woning. De bouwkavel wordt vaak bouwrijp opgeleverd door de projectontwikkelaar waarna de opdrachtgever zelf de kavel kan uitgraven. Vaak wordt door de projectontwikkelaar al rekening gehouden met het voorgeschreven nulpeil vanuit de gemeente.

Grondwerk wordt op maat toegepast voor elke project. Dit betekent dat elk project een eigen plan van aanpak heeft; afhankelijk van de variabelen nulpeil, wens opdrachtgever, lengte uitlegger, diepte bouwkuip en dergelijke.

Welke begane grondvloeren zijn er mogelijk?

Lees ook onze andere artikelen over de soorten vloeren om je droomhuis te funderen!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.