NEN1010

Beschrijving

De NEN1010 is een Nederlandse norm die de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties vastlegt. De norm bevat voorschriften voor de installatie van bedrading, schakelaars, stopcontacten, verlichting en andere elektrische apparatuur in gebouwen.

Verwerkbaarheid

Alle normeringen van de NEN1010 worden verwerkt in de elektratekening bij het ontwerp van de woning. Ter illustratie staan hier een aantal praktische normen uit de NEN1010. Dit overzicht is niet volledig maar geeft aan wat voor soort zaken worden beschreven in de norm:

1. Een installatie moet overzichtelijk zijn aangelegd en bereikbaar zijn in een woning.

2. Zware apparatuur (> 2000 Watt), zoals ovens en wasmachines, moeten op een aparte groep zijn aangesloten.

3. Alle groepen moet zijn aangesloten op een aardlekschakelaar van 30 mA.

4. Kabels in de grond moeten minstens op een diepte van 50cm liggen.

5. Draden van één groep per PVC buis.

6. Een hoofdschakelaar is verplicht.

Toepassing

Bij de oplevering van een elektronische installatie wordt deze, door een gecertificeerde installateur, getoetst aan de NEN1010 normen. Voldoet de installatie aan de norm dan betekend dit dat de installatie volgens de brancheafspraken is geïnstalleerd en veilig is. De keuring bestaat uit het visueel inspecteren van de installatie en het doormeten van de installatie. Op deze manier kan worden bekeken of de veiligheidsmechanismen in de installatie naar behoren functioneren. Denk hierbij aan de werking van de zekeringen en de aardlekschakelaar. 

Een NEN keuring voor particulieren is niet wettelijk verplicht, maar is wel te adviseren met het oog op de veiligheid en (brand)verzekering.

Op zoek naar de mogelijkheden met elektra?

Lees ook onze andere artikelen over de mogelijkheden om elektra toe te passen in je droomhuis!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.