WTW ventilatie

Beschrijving

Voor een comfortabel leefklimaat in de woning is goede ventilatie van essentieel belang. Slecht geventileerde ruimtes geven in de eerste plaats een oncomfortabel gevoel, daarnaast zijn er tal van gezondheidsnadelen van wonen in slecht geventileerde huizen. Na verloop van tijd ontstaan klachten van vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Ook aërogene ziekteverwekkers verspreiden makkelijker in slecht geventileerde ruimtes.

Ook in de zogenaamde ‘natte’ ruimtes van de woning is ventilatie belangrijk om de vochtige lucht af te voeren zodat een aangenaam klimaat ontstaat en schimmelvorming wordt tegengegaan.

Toepassing

Een geavanceerde methode van mechanisme ventilatie is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, een zogenaamd WTW-systeem of balansventilatie. Dit systeem bestaat in twee uitvoeringen. Gekozen kan worden voor een centraal WTW-systeem of een decentraal WTW-systeem.

Een centraal WTW-systeem bestaat uit een ventilatieschachtensysteem door verschillende, of alle ruimtes, van de woning met een centraal gelegen WTW-unit. Een decentraal WTW-systeem geïnstalleerd in een enkele ruimte zonder aaneengesloten ventilatieschachten. Dit systeem is eenvoudig te installeren wanneer een WTW-installatie wordt aangelegd in een reeds gebouwde woning.

Hoe ziet een WTW-systeem eruit?
Als voorbeeld nemen we een centraal WTW-systeem. Alle ruimtes in de woning worden bij de bouw aangesloten op het netwerk van ventilatieschachten. Dit systeem wordt aangesloten op de WTW-unit.

Wat doet de WTW-unit?
De WTW-unit is een pompinstallatie voor omgevingslucht. Vervuilde warme lucht uit de woning wordt afgezogen in de unit. Schone koude lucht wordt aangezogen vanaf buiten.  Deze twee luchtstromen stromen door de zogenaamde kruisstroomwisselaar in de WTW-unit. In de unit wordt de binnenlucht gefilterd en gereguleerd gemengd met de koude buitenlucht. Door deze gereguleerde uitwisseling van koude- en warme lucht gaat minder energie verloren in vergelijking met bijvoorbeeld een raam wat open staan.

Optioneel zijn ook regelsystemen beschikbaar in de WTW-unit voor regulatie van de luchtvochtigheid in de woning.

Voor- en nadelen

Voordelen:
→ Afhankelijk van het soort WTW-systeem en de grote van de woning een significantie daling van stookkosten door reductie van warmteverlies.
→ Een bewezen effectief systeem voor een gezond binnenklimaat. 
→ Tijdens een warme periode is de WTW-unit in staat om de binnentemperatuur te koelen, twee tot drie graden Celsius.

Nadelen: 
→ Een WTW-systeem vergt onderhoud systeem en periodieke reiniging van de luchtfilters.
→ Arbeidsintensieve aanleg van een centraal systeem in een reeds bestaande woning. Ventilatie schachten zijn makkelijker aan te leggen en optisch te verbergen bij nieuw te bouwen woningen.

Op zoek naar de loodgieter mogelijkheden?

Lees ook onze andere artikelen over de mogelijkheden om loodgieterswerk toe te passen in je droomhuis!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.