Hybride warmte-pomp

Beschrijving

Een hybride warmtepomp is een verwarmingssysteem dat gebruikmaakt van zowel een warmtepomp als een conventionele cv-installatie om een woning te verwarmen en van warm water te voorzien. Het is een combinatie van een lucht-water warmtepomp en een HR-ketel.

Verwerkbaarheid

Het installeren van een hybride warmtepomp installatie kan als een tussenoplossing worden gezien naar volledig gasvrij verwarmen. Vooraf wordt eerst een zogenaamde warmteverliesberekening gemaakt. Deze berekeningen geven inzicht in wat de warmtevraag is van de woning en welke installatie hiervoor minimaal nodig om dit te kunnen leveren. Zo’n warmteverliesberekening kan door de bouwer of installateur worden gemaakt. Het voordeel van deze berekening is dat de installatie aansluit bij de energie/warmte vraag van de woning. Hiermee worden kosten en energie bespaard.

Een warmteverliesberekening bestaat uit de som van de volgende zaken:

  1. Transmissieverlies: Dit is verlies van warmte door het temperatuurverschil tussen de binnen – en buitenkant van de constructie. Warme lucht stroomt naar koude lucht tot een evenwicht wordt bereikt waarin beide temperaturen gelijk zijn.
  2. Ventilatieverlies: Dit is warmteverlies door de gecontroleerde ventilatieluchtstroom. 
  3. Infiltratieverlies: Dit is het verlies van warmte door ongecontroleerde luchtstroom. Zoals kieren en gaten in de constructie. 
  4. Opwarmtoeslag: Dit is de extra hoeveelheid energie die toegepast wordt indien er gebruik wordt gemaakt van nachtverlaging. Dit vermogen zal nodig zijn om een ruimte binnen een bepaalde tijd van een lage temperatuur naar de gewenste ontwerptemperatuur op te warmen. 

Hoe groter deze factoren zijn hoe meer vermogen de installatie zal moeten kunnen leveren om het huis op temperatuur te krijgen. Daarnaast speelt ook het aantal ruimtes en de grote hiervan een rol. 

Onderstaand voorbeeld laat een aantal praktische zaken waar rekening mee moet worden gehouden voor de transfer naar een hybride systeem.

  1. Warmtepompen verwarmen de woning met lagere temperaturen in vergelijking met een gasgestookte ketel. Goede isolatie is daarom belangrijk. Hoe beter de ruimte is geïsoleerd hoe minder (elektrische) energie nodig is voor verwarming. Door de aanvoertemperatuur van de CV te verlagen naar bijvoorbeeld 50 graden kan getest worden of dit voldoende warmte geeft in de woning.
  2. Aan de hand van het jaarlijkse gasverbuik is een berekening te maken hoeveel energie de warmtepompinstallatie moet leveren. Als uitgangspunt wordt gerekend met het gegeven dat 1 m3 gas een energie levert van 8,8 kWh voor het verwarmen. Stel: het gasverbruik op jaarbasis voor het verwarmen van een woning is 800 m3 gas. Dat komt neer op 800 x 8,8 kWh = 7040 kWh energie voor het verwarmen van het huis.

Warmtepompen kennen een hoog rendement. Dit rendement wordt uitgedrukt met het getal SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Stel: Een warmtepomp heeft een SCOP van 4. Dit betekend dat maar een 1/4 van elke kWh energie wat de warmtepomp levert van het net moet komen. Als de warmtepomp in staat is om 80% van de warmtevoorziening van de woning te bewerkstelligen per jaar dan betekent dit dat 7040kWh x 0,8 = 5632 kWh energie niet door gasverbranding maar door de warmtepomp wordt geleverd. Vervolgens heeft deze warmtepomp een SCOP van 4 wat betekend dat maar 5632 kWh / 4 = 1408 kWh vanuit het stroomnet komt. In dit rekenvoorbeeld komt per saldo de energie voor het verwarmen bij de hybride installatie voor 1408 kWh uit gas (=160m3 ), 1408 kWh van het stroomnet, 2816 kWh onttrokken uit buitenlucht. Op deze manier is het gasverbruik voor 80% gedaald.   

Toepassing

De hybride warmtepomp werkt als volgt: de warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt deze warmte om water te verwarmen dat vervolgens door de radiatoren of vloerverwarming circuleert. Als het buiten te koud is om voldoende warmte uit de lucht te halen, schakelt de HR-ketel automatisch in om bij te springen en het water verder op te warmen. Op deze manier kan het systeem altijd een constante en comfortabele binnentemperatuur leveren, zelfs bij zeer lage buitentemperaturen.

Zeker bij bestaande woningen kan een hybride waterpomp een goede oplossing zijn richting meer duurzaamheid. Bij een bestaande woning die niet goed geïsoleerd is, kan het installeren van een volledig elektrische warmtepomp een uitdaging zijn vanwege de hoge temperaturen die nodig zijn om de woning te verwarmen. Een hybride waterpomp kan dan een goede oplossing zijn, omdat deze kan worden aangesloten op de bestaande radiatoren en op de CV-ketel kan draaien wanneer er extra warmte nodig is.

Voor- en nadelen

Voordelen: 
→ Aanschaf is goedkoper in vergelijking met een volledig warmtepomp systeem. 
→ Ideale tussenoplossing wanneer een volledig warmtepompsysteem niet haalbaar is. 

Nadeel:
→ Een hybride warmtepomp zal meer geluid produceren in vergelijking met een CV-ketel.

Op zoek naar de loodgieter mogelijkheden?

Lees ook onze andere artikelen over de mogelijkheden om loodgieterswerk toe te passen in je droomhuis!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.