Riolering

Beschrijving

De riool infrastructuur heeft als functie om afvalwater van in en rondom de woning af te voeren naar het hoofd- of strijkriool in de straat. Rond het huis moeten twee afvalstromen worden afgevoerd; in de eerste plaats de afvalwaterafvoer, ook wel droogweerafvoer (DWA), en in de tweede plaats de hemelwaterafvoer (HWA). 

Verwerkbaarheid

Bij nieuw aan te leggen riolen wordt vervuild water (van bijvoorbeeld douche en toilet) gescheiden afgevoerd van hemelwater. Een zogenaamd gescheiden rioolsysteem. Dit voorkomt vervuiling van grote hoeveelheden hemelwater wat vervolgens weer gezuiverd moet worden bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bij een geschieden rioolsysteem worden dus twee verschillende buissystemen aangelegd. De oranjebruine buizen zijn bedoeld voor de DWA afvoer en de grijze buizen voor afvoer van HWA. 

Ook kan een modern gescheiden rioolsysteem worden aangelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen schoon hemelwater (SHW) en vervuild hemelwater (VHW). Schoon hemelwater is regenwater van dakoppervlakken, dit water kan direct worden gedraineerd in oppervlakte water. VHW is hemelwater afkomstig van wegen, door de stroming naar de afvoer neemt dit hemelwater afval mee vanaf het wegoppervlak. Door een first flush installatie wordt dan de eerste vier millimeter neerslag geloosd op de DWA het overige water wordt als schoonhemel water beschouwd en kan worden geloosd op de HWA. Bij dit systeem is dus een koppeling tussen beide buissystemen. 

Riolering waarbij alle afstromen bij elkaar komen wordt een gemengd systeem genoemd. Deze zijn alleen bij oudere woningbouw terug te vinden en wordt niet meer toegepast bij nieuwbouw. 

Toepassing

Bij een nieuw te bouwen woning wordt het riool direct met de fundering aangelegd. Omdat bij het ontwerp al bekend is waar douche, toiletten en keuken komen kan hier al bij de bouw van de woning rekening mee worden gehouden. Belangrijk is dat het inpandige riool voorzien is van de juiste diameter buizen. Een toilet moet zijn aangesloten op een 90mm afvoerbuis om verstopping te voorkomen. Overige afvoeren volstaat een 50mm afvoer. Ook verzamel afvoeren moeten groot genoeg zijn om vervelende en herhaaldelijke verstoppingen te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk dat het riool voldoende op afschot wordt aangelegd. Op deze manier vloeit het afvalwater door de zwaartekracht vanzelf naar het hoofdriool. Mocht dit bouwkundig niet mogelijk zijn dan zal een rioolpomp moeten worden geïnstalleerd om het rioolwater naar het hoofdriool te pompen.

Bij een nieuw te bouwen woning dient u een rioolaansluiting aan te vragen bij de eigen gemeente. Wordt deze aanvraag goedgekeurd dan zal de gemeente of aannemer een aansluiting maken op het hoofdriool vanaf de perceelgrens van de woning. Kosten voor deze aansluiting zijn voor rekening van de woningeigenaar.

Op zoek naar de loodgieter mogelijkheden?

Lees ook onze andere artikelen over de mogelijkheden om loodgieterswerk toe te passen in je droomhuis!

Wil je graag meer uitleg, of een persoonlijk gesprek?

Je bent van harte welkom bij ons. Via e-mail, telefoon of op ons kantoor beantwoorden we graag al je vragen.